Ansökan om medlemskap
i Familjeföreningen Bolivias Barn

Här kan du ansöka om ett personligt medlemskap.

Förnamn och Efternamn

Ev. tidigare familjenamn

Postadress

Postnr Ort

Födelsestad (besvaras av adopterad från Boliva)

Födelseår (anges ÅÅÅÅ och besvaras av adopterad från Bolivia)

Hemtelefon

Mobiltelefon

E-post

Medlemskapet är personligt. Adopterade från Bolivia och deras familjemedlemmar har rätt att bli medlemmar. Även andra intresserade kan bli medlemmar. Föreningens styrelse beslutar om medlemskap.
Gör en kort motivering varför du vill bli medlem: