VÅRA STÖDPROJEKT I BOLIVIA

 

Här redovisas samtliga stödprojekt som Familjeföreningen Bolivias Barn beslutat om sedan starten 1986.


Åren 2013, 14,15, 16

Årsmötena rubricerade år har beslutat att fortsätta stödet till den svensk/bolivianska föreningen Antawaras skolprojekt i Bolivia genom att betala 15.000 kr per år inom ramen för en total budget från Sverige på ca 50.000 kr för löner och utrustning. Regeringen kommer efter en period på 3 år att ta ett allt större ansvar för skolans drift. Föreningen fick i maj 2013 en gåva på 5000 kr från föreningen Kreaprenör för en insamling gjord till den avlidne journalisten Imi Markos minne. Från våren 2016 gjordes insamlingen av pengar till minne av Luzy Zambrano, som avled i april 2016. Insamlade medel går oavkortat till Antawaras Suecia-skola i La Paz El Alto. 2016 har skolan, som startades 1993 och som 2004 överlämnades till staten, totalt 673 elever i två grupper. I juni 2016 har medel erhållits till minne av vår medlem Bosse Johansson, som avlidit. 
Läs mera om skolprojektet här.

År 2012

Årsmötet beslöt att börja stödja den svensk/bolivianska föreningen Antawaras skolprojekt i Bolivia genom att betala löner för personalen på en ny IT-enhet på skolan under 6 månader. 15.000 kr satsas hösten 2012 för en första 6 månadersperioden. Föreningen har i september 2012 fått en gåva genom kollekt från Svenska kyrkan Hässelby, som har gått till det nya projektet. Antawara betyder ungefär "härlig gryning". Ett tack har skickats till Svenska kyrkan Hässelby.

Redovisning ANTAWARA SUECIA SKOLAN 2012
2012 fortsatte vi att stödja Antawara Suecia skolan. Antawara Bolivia (16150 kr) och Familjeföreningen Bolivias Barn från Sverige (15.000 kr) har genererat stöd till Antawara Suecia skolan i La Paz El Alto i Bolivia. Stödet har bekostat för 8 tjänster (8 personer), lärare (tekniska ämnen) och administrativ personal. (Löner  23.790 kr, material    4.000 kr och administration  3.360 kr). Skolan har 560 elever uppdelade på 13 kurser. Man läser från förskole- till gymnasieutbildning och tekniska kurser riktade till vuxna och ungdomar.


År 2011 - 2012

10.000 kr har betalats för att köpa utrustning till en barnsjukhus i Potosi och bl.a. lakan, plastöverdarg till sängar har inköpts i Bolivia  och levererats till sjukhuset. 


År 2009 - 2011

Enligt årsmötesbeslut 2009 betalades kr 20.000 kr till Stiftelsen Gatubarn för att bidra till finansieringen av ett projekt som skulle drivas av ungdomar i La Paz. Styrelsen skulle få information hur projektet fortskred. 2011 beslöt Stiftelsen Gatubarn att betala tillbaka beloppet, eftersom inget lämpligt projekt hittades. 

Styrelsen letar därefter efter nya lämpliga projekt och tar med tacksamhet emot förslag. Det finns i storleksordningen kr 60.000 i Föreningen för stödprojekt. 


År 2007

Under verksamhetsåret 2006-2007 har sammanlagt 35.000 kr skickats för ombyggnadsarbeten på barnhemmet i Uyni. Birgitta Hägglund med familj har därefter hittat ytterligare två projekt i Potosi-regionen, som har presenterats för och godkänts av styrelsen, nämligen barnhemmen Praga och Aureta. Samtliga projekt leds av Lucy Zambrano tillsammans med arkitekten Carlos Pereira. Ytterligare 40.000 kr har skickats till de senare projekten under sommaren 2007. Hela detta projekt har avrapporterats i en skrivelse från myndigheterna, som redovisades på årsmötet 2009. 


År 2005 - Verksamhetsberättelse bistånd

Föreningen har inte stött några projekt under året, men diskussioner har förts om vad vi skall göra med medel på föreningens biståndskonto som uppgår till 115.175 kr.

Det finns många hål att stoppa i. Problemet är att hitta projekt vi kan kontrollera. Familjer som åker till Bolivia kan inte följa upp projekt som hittas. Lucy Zambrano har god kännedom, men vi kan inte begära att hon skall ta på sig projekt utan betalning. Skall Lucy övervaka projekt blir det i de norra delarna, där fattigdomen är som störst, och då krävs en del resor och engagemang.

Jag har varit i kontakt med Hans Hägglund, som i sin tur tar kontakt med fadderansvariga på Stiftelsen Gatubarn som har sitt huvudsäte i Uppsala. Denna organisation har byggt en skola i La Paz / Llojeta där det går ca 600 barn. När vi var i Bolivia i nov. 2005 och besökte vårt fadderbarn blev vi guidade i hela skolan, träffade läkare, rektor och vårt fadderbarns familj. Skolan ligger i ett av de fattigaste områdena av La Paz och jag kan säga att varje Bolivianos tas till vara och stoppas där de bäst behövs. Många av barnen behöver glasögon och kanske hörapparat eller annan hjälp, de behöver tandläkarvård, för att inte tala om hur nödvändigt det är med god hygien. Det måste nötas in hos föräldrarna också.

Mitt förslag är att vi tar reda på vad som är mest akut och skänker en del av våra biståndspengar till Stiftelsen Gatubarn. Våra biståndspengar gör ingen nytta på konto och jag tycker detta är ett bra projekt där en del av våra pengar kan göra nytta.

Östersund den 7 maj 2006
Lena Kristoffersson
Biståndsansvarig


År 2004-2005 Styrelsen har beslutat att fortsätta stödja barnhemsprojekt i Potosi.
Behoven är mycket stora i Potosi och Oruro, där förhållandena på många barnhem är undermåliga. Lucy är vår kontaktperson och kontakterna med henne sköts av en särskild biståndsgrupp som rapporterar till styrelsen bestående av Lena Kristoffersson och Birgitta Hägglund.


År 2004 är vi med om att bygga ett nytt rum för de minsta barnen på El Centro de Acogida i Potosí.


År 2002 gör vi en insats ånyo på förslag av Lena Kristoffersson. Denna gång för pojkhemmet Centro Estatal Mariano Benjamin Arrueta i Potosí.

På bilderna ovan ser vi barnhemmet och bilder på de utrymmen som ska renoveras. Efter renoveringen ser det ut så här:Här ses de stolta pojkarna posera i sina nymålade lokaler. Vårt projekt omnämns i Potosi-tidningen El Siglo den 16 september under rubriken:
En El Hogar Benjamín Arrueta: Sociedad de Suecia hará entrega de servicios higiénicos
Tvättplatserna och toaletterna är fräscha och fina.


Och duschen är en gammal boliviansk klassiker med elektrisk uppvärmning "mitt i ledningen" hur det nu går till.År 2001 skickade vi, också på förslag av Lena Kristoffersson, stöd till renovering på ett annat barnhem, Niño Jesús de Praga, i Potosí.Lucy, som var kontaktperson, upptäckte behovet att renovera badrum och toiletter på barnhemmet. En sådan renovering var nödvändig. Badrummen var något av de sämsta Lucy hade sett på något barnhem i Bolivia. Projektet omfattade inköp och uppsättning av kakel, borttagning av rappning inomhus och ny rappning inomhus, nytt golv, målning, trädörrar till badrum, fönster, luktfri avloppstank, rörinstallationer m m. Av bilderna att döma är slutresultatet gott.Lena Kristoffersson meddelade då att det fortsatt fanns behov av renovering på barnhemmen i Potosi och styrelsen skulle ta ställning till om nya medel skulle sändas för dessa ändamål. På bilderna ses den nya chefen för barnhemmet i rött, när hon till Lucy överlämnar den rapport som Familjeföreningen fått. Självaste prefekten i Potosi har lovordat den välbehövliga renoveringen.
Barnhemmet i Potosi öppnade i april 1981 och tar nu emot övergivna barn upp till 6 år för att ge dem vård och skydd under den känsligaste tiden av deras uppväxt och förbereda dem för ett fortsatt liv.År 2000 har vi på förslag av familjen Baastrup börjat stödja projektet El Arca de Jesus i Cochabamba.För er som har varit i Cochabamba, så ligger barnhemmet Arken närmare bestämt på Calle Cap Zubieto. Våra barn är välkomna att resa till Bolivia och under en tid bo och arbeta där tillsammans med May Kristin Pettersen och Gonzalo Miranda.


Den 7/12 1999 fick vi ett brev som uttryckte mycken glädje, när man hade fått beskedet att styrelsen i vår Familjeförening beslutat att skicka de första pengarna till detta projekt. Brevet är skrivet av norskan May Kristin Pettersen, som arbetar på Arken tillsammas med grudaren av barnhemmet, Gonzalo Miranda.

Gonzalo drivs av ett kall, skriver May Kristin. 1992 startade han Arken utan stöd från någon enda organisation. Han tiggde, från början själv, ihop pengar från olika håll och genom att gå omkring på gatorna. 1996 inledde de ett "distansadoptionsprojekt" med Norge och 1997 började ekonomin att stabilisera sig. 1997 fick de för första gången ut en liten lön efter 5 år.Nu bor 33 pojkar i åldern 7-17 år på barnhemmet Arken. De har olika bakgrund, men kommer alla från mycket svåra förhållanden med svält, umbäranden och misshandel. Flera av barnens föräldrar sitter i fängelse. De flesta av Arkens barn blir därför kvar till vuxen ålder. På Arken försöker man kompensera förlorad skolgång, hitta barnens talanger och ge dem självförtroendet tillbaka.

Arbetet sker på kristen grund. 1998, berättar May i sitt brev, lyckas de få tag på en gammal 9-sistsig Toyota i vilken samtliga 33 barn och 4 vuxna går in. Det skulle vi vilja se.

Under år 2000 börjar man, bl a med hjälp av våra pengar, att bygga ett eget hus på en bit mark, som man köpt in, 16 km utanför Cochabamba i El Paso på vägen mot Quillacollo. Där har man också grävt en 100 meter djup brunn. Arkitektarbetet har man fått gratis. Genom det egna huset kommer bl a hyreskostnaderna, som man tidigare har haft, att försvinna.

Den 23 maj har vi så fått den första skriftliga bekräftelsen på att vårt första bidrag kommit väl till pass för inköp av bl a sängkläder och möbler. May Kristin skriver att bygget av det nya huset fortskrider som beräknat och att planen är att "feira julen i nytt barnehjem". Men, avslutar hon, "i Bolivia er det ingen selvfölge at det skal gå etter planen."

Styrelsen föreslår att vi fortsätter att stödja detta projekt, som tycks vara ett projekt helt i linje med våra önskemål om långsiktighet och utan stöd från andra organisationer.

Mera om Cochabamba hittar du här:
http://www.lostiempos.com/
Dagsfärska nyheter inkl dagstemp!
Mera information från hela Bolivia hittar du under rubriken "Värdefulla länkar".


1997 - Fundacion Ninos de la Calle Bolivia, La Paz genom Stiftelsen Gatubarn
Detta år fick genom vårt stöd 270 skolbarn i den fattiga förstaden Llojetas frukost, lunch och måndag-fredag eftermidagsmål samt även under lördagarnas fritidsverksamhet. Vårt stöd avslutats 1998.


Från 1996 - Daghem i Pampahasi utanför La Paz
År 1996 började vi i vår strävan att hitta kontinuerliga projekt att stödja Svalornas arbete med dag- och fritidshemmet Matchaq Uta i Pampahasi utanför La Paz. Vi fick löpande skriftliga rapporter från de ledare Svalorna engagerade i projektet och som själva bor och arbetar tillsammans med mödrarna och barnen.
Familjen Söderqvist från vår familjeförening besökte Pampahasi i juni 1997, berättade Svalornas volontär Karina i ett brev i juni 1997. I ett julbrev 29/12-97 berättade en annan volontär Christina Tillö om hur man hade beslutat att stödja ett "skoputsarpojkprojekt". Sängar och filtar köptes in bl a med hjälp av våra stödpengar under sommaren 1997 och kom till nytta bl a pga det dåliga vädret i samband med "El Nino". "Skoputsarpojkprojektet" fortsatte sedan under våren 1998. Vår fadderverksamhet med Svalorna fortsatte i Machaq Uta under verksamhetsåret 1998-99.

1996 Amigos de Ninos Exceptionales Tarija
Detta år gav vi ett engångsstöd till en amerikansk katolsk prästs och hans organisations arbete riktat särskilt till handikappade barn i Bolivia.


1993-94 Barnhemmet Vida Nueva i Quillacollo nära Cochabamba
Åren därefter fick barnbyn Vida Nueva vårt stöd genom Boliviavännernas Barnhemsstiftelse i Grums, och gjorde det möjligt för dem att köpa in skolmaterial, betala skolavgifter samt genomföra utflykter för barnen och täcka driftskostnader under året för mat, husrum m m.


Klädinsamling 1992-93
Ett tag samlade vi i Sverige in kläder centralt och ordnade leveransen till Bolivia genom St Erikshjälpen. Det visade sig dock vara ett omständigt och dyrt sätt att ge bidrag.


1992 - Barnbyn Ciudad del Nino Jesus, La Paz
Hösten 1992 gav vi denna barnby ett engångsstöd. Verksamheten gäller äldre barn. Pengarna användes bl a till kläder till 24 barn, ommålning av ett hus, galler till alla fönster och fem våningssängar.


1990 - Ninos de los Andes, La Paz
Det finns flera organisationer som har barnbyverksamhet i Bolivia. 1990 stödde vi Ninos de los Andes ombyggnad av ett komplett kök på ett barnsjukhus med en större engångsinsats förmedlat till organisationen via Röda Korset. Glädjen var stor och vi fick när bygget var klart en rapport med glada bilder, där det fina köket bl a pryddes av en svensk flagga.


1989 - Barnhemmet Virgen de Fatima, La Paz
Många av våra bolivianska barn i Sverige kommer från det kommunala barnhemmet Virgen de Fatima i La Paz. Från 1989 gav vi i omgångar genom Lucy och Eva Moberg därför stöd till just detta barnhem för bl a upprustning. 1990 gjorde vi en större engångsinsats förmedlad av Dr German Crespo för ombyggnad av tvättstugan och spädbarnens sovrum. I dag har barnhemmet en betydligt högre standard än när några av oss var där i början av 1980-talet. Ett annat barnhem som fick vårt stöd var det i Potosi, när vi genom Lucy på olika sätt försökte hitta flera barnhem att stödja än de i La Paz.