VÄRDEFULLA LÄNKAR

  

Vi har letat på Internet och hittat följande "värdefulla länkar". Maila gärna egna förslag till Familjeföreningen Bolivias Barn


INFORMATION

Boliva
Landet vi alla älskar som ligger bakom denna hemsida. Historia, politik, ekonomi, geografi m.m.

Nyheter från Bolivia
Latinamerika.nu ger aktuell information.

Bolivianska Riksförbundet i Sverige
Samordnande förbund för de bolivianska föreningarna i Sverige. Politiskt och religiöst obunden ideell förening. Sprider information och organiserar kulturella aktiviteter, föreläsningar, debatter och kurser om Bolivia och Latinamerika. Främjar kulturellt utbyte invandrare och svenskar. Arbetar solidariskt i olika stöd- och utvecklingsprojekt i Bolivia och Chile med folkbildning och kooperativism. Medlemskap kostar 150 kr per förening och år plus 20 kr per medlem.

Om adoption
NIA - Nämnden för internationella adoptionsfrågor i Sverige
Adoptionscentrum
FFIA - Familjeföreningen för internationella adoptioner
BFA - Barnen Framför Allt

Svare på de vanligaste frågorna om Bolivia
Fråga svar

Resor, hotell, flyg m m
Förslag 1
Förslag 2

Bolivianska kartor
Karta 1
Karta 2

Det officiella Bolivia
Officiellt

Utbildning för biståndsverksamhet är en ideell förening med stor kunskap om Latinamerika
UVB