FÖRENINGSFAKTA OCH FÖRTROENDEVALDA

Familjeföreningen Bolivias Barn

Adress: c/o Landin, Slättgårdsvägen 5, 129 41 Hägersten
Tel: 0708-530 123 E-post

            POSTGIRO 761838-2       Stadgar antagna 1991


STYRELSE vald på årsmöte 21 maj 2016

Agneta Landin, (ordförande), Hägersten 
Tel: 0708-530 123
Vald till 2018
Lars-Olof (LO) Landin, Hägersten (kassör, register, hemsida), Hägersten
Vald till 2018
Cecilia Landin, Hägersten (kontaktperson yngre medlemmar) 
Vald till 2018 och ansvarig för Facebookgruppen.REVISORER valda på årsmöte 21 maj 2016

Göran Wirhagen (ord), Tumba
Birgit Vestman Lundberg (supl), Järfälla